Prelegenci


Konferencja ma charakter międzynarodowy, obowiązują dwa języki wykładowe: polski i francuski. Obrady i sesje będą odbywały się w języku polskim lub będą tłumaczone na bieżąco. Natomiast wszystkie testy wystąpień będą tłumaczone na język fr i hiszpański, żeby umożliwić zagranicznym gościom włączenie się w dyskusje plenarne. 

Lista prelegentów będzie jeszcze uzupełnieniana i modyfikowana nieznacznie

   ***

 

Gustavo Dessal - psychoanalityk  w stopniu A.M.E, członek Association Mondiale de Psychanalyste (AMP) i  Hiszpańskiej Szkoły Lacanowskiej, mieszka w Madrycie. Ma rozwiniętą praktykę prywatną, daje wykłady w wielu krajach. Opublikował także wiele książek o psychoanalizie i fikcji. Jego książki są tłumaczone na język angielski, francuski, włoski, rumuński i portugalski.

Serge Dziomba - psychoanalityk z tytułem Analyste Praticien (AP), członek Koła Krakowskiego Psychoanalizy New Lacanian SchooL,  członek Association Mondiale de Psychanalyse (AMP), członek Ecole de la Cause freudienne (ECF).

 

Małgorzata Gorzula (AP) - członek Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS i NLS oraz Association Mondiale de Psychanalyse, Przyjmuje pacjentów, prowadzi superwizje, kieruje punktem konsultacyjnym w siedzibie Kola: spotkania dyskusyjne, studiowanie literatury fachowej, omawianie przypadków wg dowolnych podejść terapeutycznych

Hańbowski Wojciech - psychoanalityk, Instytut Studiów Psychoanalitycznych im H. Segal

Alina Henzel-Korzeniowska - psychoanalityk Analyste Practicien, prezes Krak.Koła Psychoanalizy NLS, członek NLS i Association Mondiale de Psychanalyse, delegat reg. EuroFederation of Psychoanalysis, psycholog (UJ), certyfik,seksuolog, absolwent Graduate School for Social Research, IFiS PAN, współpraca z Wlkp. Centrum Seksuologii. Od 1990 praca na rzecz rozwoju psychoanalizy lacanowskiej w Polsce. Od 2004 gabinet psychoanalityczny i CUP Imparo (właściciel).Od 28 lat współpraca z mediami.Wcześniej: 1/ działania nauk.-dyd: III Klinika Chir. AM, Akad. Pedag, Inst. Zdrowia Publicz. CM UJ, 18 projektów  badaw, staże (Univ.of Maastricht i Nijmegen, Sheffield-UK, Nationale de la Sante Publique Rennes, Univ.of Columbia USA,), 37 publikacji, 2/psychoterapeuta w Por.dla Młodzieży TRR (kierownik), Prac.Prakt. Umiejętności Psychol.i CUP Impuls (właściciel).

 

prof. dr hab. Janusz A. Majcherek – filozof i socjolog kultury, autor wielu artykułów i monografii naukowych, m.in. Bóg bez znaczenia (Warszawa 2015), Etyka powinności (Warszawa 2011), Kultura, osoba, tożsamość (Kraków 2009), Demokracja, przygodność, relatywizm (Warszawa 2007). Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego, kierownik Katedry Socjologii Kultury, ceniony publicysta („Rzeczpospolita”, „Tygodnik Powszechny”, Interia.pl) laureat Nagrody Kisiela za rok 2003. Wiceprzewodniczący krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, organizuje i prowadzi w klubie Piec Art comiesięczne debaty pod nazwą „Biesiady Filozoficzne”, w których uczestniczą liczni przedstawiciele krakowskich środowisk akademickich i naukowych. Redaktor naczelny czasopisma „Studia Sociologica”.

Przemysław Maczka - członek Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS

Małgorzata Orysiak - członek Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS, pracuje z pacjentami w orientacji lacanowskiej, odbyła 3 miesięczny staż w Specjalistycznym Szpitalu im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Od 2000 zajmuje się sztuką performance jako artystka, krytyczka i kuratorka, szczególnie zainteresowana interpretacją funkcji sztuki i procesu twórczego w ujęciu lacanowskim. Ukończyła ASP w Łodzi, studia podyplomowe na Queen's University in Belfast i otworzyła przewód doktorski na kierunku Intermedia ASP w Krakowie.

dr hab. n. med. Maciej Pilecki - specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta PTP, PTPP, EAP i superwizor PTP. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Wychowanek i wieloletni pracownik krakowskiej Katedry Psychiatrii. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z psychiatrii wieku rozwojowego, psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania. 

Agnieszka Piotrowska - nagradzana brytyjska (urodzona w Polsce) twórczyni filmów, autorka i teoretyczka. Popularność przyniósł jej ikoniczny film dokumentalny "Married to the Eiffel Tower" z 2008r. Zajmowała się tworzeniem filmów dla BBC, Channel 4, Channel 5, National Geographic i Discovery. Od 2012 roku Piotrowska zaangazowała się w tworzenie filmów o Zimbabwe eksplorujących dynamikę relacji pomiędzy historią, tożsamością, pamięcią i gender w kulturze postkolonialnej. W nurt ten wpisuje się też jej najnowszy film, oparty na sztuce Stanleya Makuwe "Repented" 2019. jako autorka i teoretyczka jest znana z różnych publikacji dotyczących relacji pomiędzy psychoanalizą, filozofią i filmem, m. in. "Psychoanalysis and Ethics in documentary film" (2014), The Nasty Woman and the neo femme fatale in contemporary cinema (2019).

prof. dr hab. med. Krzysztof Rutkowski - specjalista psychiatra, psychoanalityk jungowski (członek rzeczywisty International Association of Analytical Psychology w Zurichu z uprawnieniami do prowadzenia analizy szkoleniowej i superwizji), psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Katedry Psychoterapii UJ CM i kierownik Zakładu Psychoterapii SU.

dr Andrzej Serafin – doktor filozofii, tłumacz, adiunkt w Katedrze Metafizyki i Ontologii IFiS UP w Krakowie, członek redakcji kwartalnika „Kronos”, organizator letniej szkoły platonizmu “Akademia Platońska” w Lanckoronie. Tłumaczył Platona (“Uczta”, “Epinomis”), Jacoba Taubesa (“Zachodnia eschatologia”), Rainera Marię Rilkego (“Cézanne”) oraz szereg rozpraw autorów takich jak Walter Benjamin, Hans-Georg Gadamer, Franz Rosenzweig, Peter Sloterdijk, György Lukács, W. H. Auden, Martin Buber, Gershom Scholem, Carl Schmitt, Joachim z Fiore, G. W. F. Hegel, Martin Heidegger, Alexandre Kojève, Jean-Luc Nancy, Hugo von Hofmannsthal, Allan Bloom, Leo Strauss, Mikołaj z Kuzy.

Anna Skriwan - członek skarbnik Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS, psycholog z wykształcenia.,

 

Anna Szklarska – doktor filozofii UJ, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii UP w Krakowie, doktorantka politologii w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Doktorat poświęciła problematyce przemocy w filozofii nowożytnej i współczesnej. Specjalizuje się w filozofii społeczno-politycznej, etyce i antropologii filozoficznej. Autorka m.in. monografii Identity, Violence, Religion oraz Sprawiedliwość w czasach kryzysu. Członek redakcji czasopisma „Edukacja Etyczna”.

Bogdan Wolf - psychoanalityk, mieszka i pracuje w Londynie, czlonek AMP, NLS i London Society, gdzie prowadzi miesięczne seminaria w ramach „Lacanian Lessons”. Były redaktor naczelny angielskojęzycznego pisma Szkoly NLS „Psychoanalytical Notebooks”. Autor dwóch książek na temat Lacanian Coordinates. Trzecia książka „When Anxiety Emerges...” będzie wydana w tym roku. Doktorat uzyskany na University of Warwick.