Patronat


 
Prezydent New Lacanian School, Bernarde Seyneve- psychoanalityk w stopniu AME (analyste membre de l'Ecole), członek Ecole de la  Cause Freudien (ECF) i Association Mondiale de Psychanalyse (AMP).Konsul Generalny Francji i Dyrektor Instytutu Francuskiego w Krakowie Frédéric de TOUCHET, radca spraw zagranicznych, mianowany Konsulem Generalnym Francji w Krakowie  od  dnia 1 września 2016 r

od 1 września 2016 r.: Konsul Generalny Francji w Krakowie

2012-2016: Pierwszy Radca Ambasady Francji w Kijowie

2009-2012: w paryskiej siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych był zastępcą dyrektora ds. praw człowieka i frankofonii w Dyrekcji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Międzynarodowych, Praw Człowieka i Frankofonii

2006 - 2009: Drugi Sekretarz Ambasady Francji w Warszawie

2003 - 2006: Drugi Sekretarz Stałego Przedstawicielstwa Francji przy OBWE w Wiedniu

2000-2003: w paryskiej siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  specjalista w Dyrekcji Europy Kontynentalnej

1995 - 2000: Drugi, a następnie Pierwszy Sekretarz Ambasady Francji w Lizbonie

1990 - 1995: Attaché prasowy Ambasady Francji w Moskwie

 

Kronos  - polski kwartalnik kulturalno -filozoficzny. Ukazuje sie od początku 2007 roku. Koncentruje się przede wszystkim na trzech polach problemowych: metafizyka, kultura, religia. W kazdym numerze umieszczane są tez przeklady ze światowej literatury filozoficznej