Argument


X Konferencja jak i poprzednie ma charakter interdyscyplinarny bo zarówno od strony psychoanalizy jak i filozofii oraz z perspektywy sztuki będziemy się zastanawiać nad upadkiem wymiaru symbolicznego we współczesnym języku a tym samym w kulturze . 

Konsekwencje upadku Symbolicznego,  którego podmiot  doświadcza przejawiają się, między innymi marginalizowaniem waźności mówienia co w rezultacie prowadzi do:: 

-cyfryzacji zycia psychicznego

- królestwa normy i nadmiarowej standaryzacji organizacji życia społecznego 

- zastąpienia mówienia w bezpośrednim kontakcie wirtualną formą obywającą się bez rzeczywistej obecności interlokutora,

 - hegemonii dyskursu mistrza i kapitalistycznego. Mistrz/autorytet to ten, który ad hoc wie i nie ma już potrzeby słuchać drugiego człowieka

 - wypaczenia prawa jako takiego poniewaz rozumiana po freudowsku funkcja ojcowska zostaje rozmyta co w efekcie daje wiele imion ojca

  - osłabienia więzi międzyludzkich bo podmiot nie ma do kogo mówić i wówczas jego ciało przejmuje funkcję jakiegoś "mówienia:" 

Jean Alain Miller za Lacanem nazywa współczesny świat epoką parletre


Alina Henzel-Korzeniowska